ODVOZ kabastog otpada i starih stvari

kabasti otpad

064.1101371 - Peđa


 

ODVOZ KABASTOG OTPADA

 

- ODVOZIMO KABASTE STVARI, KABASTO SMEĆE I KABASTI OTPAD

- PRAZNIMO PODRUME, ŠUPE, GARAŽE, TERASE I MAGACINE OD RAZNOG OTPADA

- MOŽEMO ANGAŽOVATI LJUDSTVO ZA UTOVAR KAO I GRUBO ČIŠĆENJE PO ZAVRŠENOM POSLU

- CENA JE PO TURI, A ZAVISI OD TOGA KO VRŠI UTOVAR, KOLIČINE I VRSTE OTPADA, SPRATA, LIFTA, I UDALJENOSTI DO VOZILA

- ODNOŠENJEJE OD 07 DO 17 h

Cena odvoza od 9000 din
---------------------------------------
Cena odvoza sa našim utovarom od 13000 din

 

granje

- NE VRŠIMO OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

- NE ODNOSIMO MEDICINSKI I HEMIJSKI OTPAD (BOJE, LAKOVE, DISPERZIJE I SL)

- NE ODNOSIMO INDUSTRIJSKI OTPAD (MOTORNA I MENJAČKA ULJA, ANTIFRIZ, AKUMULATORE)

- NE ODNOSIMO IZOLACIONI OTPAD (STAKLENE I KAMENE VUNE I SL) I NE ODNOSIMO GUME

odvoz suta

 

ODVOZ GRAĐEVINSKOG ŠUTA

 

POSTOJE DVE OPCIJE ZA ODVOZ GRAĐEVINSKOG ŠUTA:


 

1. OPCIJA DA JE ŠUT "ČIST" (100%) BEZ DRUGOG SADRŽAJA

 • - ODNOSI SE ISKLJUČIVO ČIST ŠUT BEZ IKAKVIH PRIMESA
 •  ( STOLARIJA, KERAMIKA, STAKLO, PLASTIKA, GVOŽĐE i slično )
 •  - SVI DŽAKOVI SE PRAZNE NA KAMIONU KAKO BI SE PROVERIO SADRŽAJ JER DEPONIJA PROVERAVA NAS I PRIMA ISKLJUČIVO ( 100 % ) ČIST ŠUT
 • - KAD SE DŽAKOVI ISPRAZNE DOBIJATE IH NAZAD ZA SLEDEČI UTOVAR I NASTAVAK RADOVA
 • - ŠUT NE MORA BITI U DŽAKOVIMA AKO KAMION MOŽE PRIĆI DO GOMILE
 • - UTOVAR MOŽE BITI VAŠ ILI NAŠ ALI JE NA VAMA DA NAM OBEZBEDITE PARKING
 • - KAPACITET VOZILA PO TURI JE DO 40 DŽAKOVA ( 1 TONA )
 • - DžAKOVE PUNITI U TOJ MERI DA MOŽE JEDAN ČOVEK SAMOSTALNO DA GA NOSI (OKO 25 KG)
 • - CENA JE PO TURI, A ZAVISI OD KOLIČINE ŠUTA, TEŽINE, SPRATA, LIFTA, I UDALJENOSTI VOZILA
 • - ODNOŠENJEJE OD 07 DO 15 h SVIM RADNIM DANIMA I VIKENDOM

Cena odvoza od 7000 din a sa našim utovarom od 11000 din

 

 

2. OPCIJA DA JE ŠUT "MEŠAN"

 • - ŠUT MOŽE DA SADRŽI I DA BUDE POMEŠAN I SA DRUGIM MATERIJALIMA
 •  ( STOLARIJA, KERAMIKA, STAKLO, PLASTIKA, GVOŽĐE i slično )
 • - UTOVAR MOŽE BITI VAŠ ILI NAŠ ALI JE NA VAMA DA NAM OBEZBEDITE PARKING
 • - KAPACITET VOZILA PO TURI JE DO 40 DŽAKOVA ( 1 TONA )
 • - DžAKOVE PUNITI U TOJ MERI DA MOŽE JEDAN ČOVEK SAMOSTALNO DA GA NOSI (OKO 25 KG)
 • - CENA JE PO TURI, A ZAVISI OD KOLIČINE ŠUTA, TEŽINE, SPRATA, LIFTA, I UDALJENOSTI VOZILA
 • - ODNOŠENJEJE OD 07 DO 17 h SVIM DANIMA I VIKENDOM

Cena odvoza od 9000 din a sa našim utovarom od 13000 din

 

granje

- NE ODNOSIMO ZEMLJU, ŠLJUNAK, UGALJ I DRUGI RASTRESITI MATERIJAL (zbog male nosivosti)

granje

 

ODVOZ GRANJA I ZELENILA

 

- ODVOZIMO SEČENO GRANJE, RAZNO ZELENILO I BIO OTPAD IZ VAŠEG DVORIŠTA

- TRAVA, LIŠĆE I SLIČNI OTPAD MORA BITI U KESAMA ILI DŽAKOVIMA

- UTOVAR MOŽE BITI VAŠ ILI NAŠ ALI JE NA VAMA DA NAM OBEZBEDITE PARKING

- CENA ZAVISI OD TOGA ČIJI JE UTOVAR, KOJI JE OTPAD U PITANJU, UDALJENOST DO KAMIONA KAO I DA LI NEŠTO MORA DA SE SKRAĆUJE KAKO BI STALO U TOVARNI PROSTOR.

- DIMENZIJE TOVARNOG SANDUKA SU 3,2 m X 2 m.

- IMAJTE NA UMU OBZIROM DA GRANJE NIJE LEPO SLOŽIVO, ŠTO JE SITNIJE SEČENO VIŠE STANE U ISTI PROSTOR!

- ODNOŠENJEJE OD 07 DO 17 h

Cena odvoza od 9000 din
---------------------------------------
Cena odvoza sa našim utovarom od 13000 din

 

granje

- NE PRUŽAMO USLUGE SEČENJA STABALA I GRANJA

- NE VADIMO PANJEVE I NE VRŠIMO OKOPAVANJA I RAVNJANJA ZEMLJIŠTA

- NE SKUPLJAMO LIŠĆE, TRAVU I SLIČNO VEĆ VRŠIMO ODVOZ ISTOG

- NE ODRŽAVAMO DVORIŠTA, BAŠTE I PLACEVE

tehnika

 

ODVOZ NEISPRAVNE TEHNIKE (usluga se naplaćuje)

 

- NE OTKUPLJUJEMO BELU TEHNIKU

- ODNOSIMO TEHNIČKE UREĐAJE U BILO KOM STANJU

- ODNOSIMO MALE KUĆNE APARATE, KOMPJUTERE I DRUGI ELEKTRO OTPAD

- CENA JE PO TURI, A ZAVISI OD TOGA KO VRŠI UTOVAR, KOLIČINE TEHNIKE, SPRATA, LIFTA, I UDALJENOSTI DO VOZILA

- ODNOŠENJEJE OD 07 DO 14 h

Cena odvoza od 6000 din
---------------------------------------
Cena odvoza sa našim utovarom od 9000 din

podrumi i garaze

 

PRAŽNJENJE PODRUMA I GARAŽA

 

PRAZNIMO VAŠE PODRUME, GARAŽE, MAGACINE I DVORIŠTA OD RAZNOG OTPADA

- DIMENZIJE TOVARNOG SANDUKA SU 3,2 m X 2 m.

- CENA ZAVISI OD TOGA ČIJI JE UTOVAR, KOLIČINE I VRSTE OTPADA, UDALJENOSTI DO VOZILA

- UTOVAR MOŽE BITI VAŠ ILI NAŠ ALI JE NA VAMA DA NAM OBEZBEDITE PARKING

- CENA JE PO TURI, A ZAVISI OD TOGA KO VRŠI UTOVAR, KOLIČINE I VRSTE OTPADA I UDALJENOSTI DO VOZILA

- ODNOŠENJEJE OD 07 DO 17 h

Cena odvoza od 9000 din
---------------------------------------
Cena odvoza sa našim utovarom od 13000 din

 

granje

- NE VRŠIMO OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

- NE ODNOSIMO MEDICINSKI I HEMIJSKI OTPAD (BOJE, LAKOVE, DISPERZIJE I SL)

- NE ODNOSIMO INDUSTRIJSKI OTPAD (MOTORNA I MENJAČKA ULJA, ANTIFRIZ, AKUMULATORE)

- NE ODNOSIMO IZOLACIONI OTPAD (STAKLENE I KAMENE VUNE I SL) I NE ODNOSIMO GUME

 

ŠUT


 • Nemamo i ne izdajemo kontejnere
 • Ne vršimo utovar šuta u vaš kontejner
 • Ne odvozimo šut sa gomile
 • Preuzimamo šut samo ako je u džakovima
 • Preuzimamo samo čist šut bez primesa
 • Džakovi preko 30 kg menjaju cenu
 • Džakovi treba da su novi, napunjeni do polovine (oko 25 kg) i da budu vezani

GRANJE


 • Ne vršimo seču stabala
 • Ne krešemo granje i žive ograde
 • Ne održavamo dvorišta
 • Ne ravnamo zemlju
 • Ne vadimo panjeve
 • Nemamo motorne testere
 • Ne skupljamo lišće ali ga možemo preuzeti ako je u kesama ili džakovima
 • Ne palimo zelenilo i ne šišamo travu!

TEHNIKA i NAMEŠTAJ


 • Ova usluga se naplaćuje!
 • Ne vršimo otkup tehnike!
 • Odvozimo svu vrstu tehnike i tehničkih uređaja bez obzira na njihovo stanje, brojnost i kompletnost.
 • Nameštaj ispravan, neispravan, slomljen, nekompletan, truo i slično odnosimo iz vašeg prostora bez obzira čiji je utovar, koja je spratnost i da li postoji lift!